header-banner-image

News

Kollox lest ghall- International School Sport Federation World Badminton Championships  

6th Mar 2016

In: Badminton Post By: Maria

 

B'inqas minn xahar mill-bidu tal-International School Sport Federation World Badminton Championships, atleti u coaches qegħdin jagħtu l-attenzjoni kollha tagħhom lejn it-tħejjijiet finali għall-dan il-kampjonat, li ser jara lil Malta tilqa' aktar minn 275 atleti, jirrappreżentaw 21 pajjiż.

Malta ser tigi rapprezentata minn għaxar atleti.  L-aħwa Matthew u Mark Abela, Sam Cassar, Nigel Degaetano u Matthew Galea se jkunu qedin jilgħabu kontra timijiet minn Taipei ÄŠiniża, il-Portugall u l-Iskozja. It-tim tal-bniet magħmul minn Michela Ellul, Cheryl Gilford, Sarah Fava, Yanika Polidano u Rebecca Spiteri se jkunu qedin jiffaÄ‹Ä‹jaw timijiet Ewropej minn Franza, il-Bulgarija u l-GreÄ‹ja.  Il-Coaching qed jigi imħejji minn Edmond Abela u Patrick Cassar. Dawn qed jigu assistiti minn George Camilleri u Aldo Polidano rispettivament.

Issa li il- preparazzjonijiet jinsabu għaddejjin sew, tkellimna mal-coaches li tawna ftit informazzjoni dwar il-preparamenti kif ukoll daqsxejn ta' għarfien dwar l-aspettattivi tagħhom u l-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom fit-tħejjijiet.

Edmond Abela, ilu jilgħab badminton għal aktar minn 30 sena u kiseb il-kwalifika tiegħu fil-coaching l-ewwel darba fl-1993 wara kors mogħti mill-CONI.  Abela ilu jiggwida l-kontinÄ¡ent Malti għal dan l-aħħar sena u nofs, meta bdew il-preparamenti għall dan il-kampjonat. "Peress li din hija l-ewwel darba li aħna ser inkunu qedin nieħdu sehem f'tali logħob, għandna ftit għarfien tat-timijiet li ser nkunu qedin niffaÄ‹Ä‹jaw, għalhekk is-saħħiet u dgħufijiet tagħhom huma daqsxejn ta 'żona griża. L-aspettattivi tiegħi minn atleti tagħna hija li kullħadd jilgħab bl-aħjar abbiltà tiegħu kif ukoll jiksbu l-aħjar esperjenza mill-kampjonat. Dawn il-plejers ilhom jitħarÄ¡u għal kważi sena u nofs, u ghalhekk naf li mhumiex ser jeħodhu din ir-risponsabilta b’mod ħafif. Konvint li dawn ser jagħmlu hilithom biex jiksbu l-aħjar riżultat possibbli ghal Malta", ikkummenta Abela.

Dawn il-sentimenti kienu mtennija minn George Camilleri li qed jgħin lill-Abela. "Aħna nistennew li l-atleti tagħna jilgħabu bl-aħjar abbiltà tagħhom, b'determinazzjoni, ħiliet u jgħamlu unur lil- pajjzina. Nisperaw li dawn se jikisbu r-riżultati li jixirqilhom għall-isforzi tagħhom".

Kif inhu l- każ b’dawn l-impenji ewlenin kollha, dejjem jkun hemm numru ta' sfidi li organizzaturi, atleti u coaches huma ffaÄ‹Ä‹jati bihom. L-atleta veteran u l-kowÄ‹ Patrick Cassar qal li hafna minn dawn l-isfidi huma nuqqas ta 'faÄ‹ilitajiet, il-ħin u l-finanzjament.

"Waqt li ksibna l-appoÄ¡Ä¡ ta’ entitajiet Governattivi, l-allokazzjonijiet tal-courts għadu daqsxejn ta 'problema, ta’ minn iżomm f'moħħu li Badminton huwa sport li- jintlagħab Ä¡ewwa. Problemi oħra li niltaqgħu magħhom meta inkunu qedin niskedaw il-programmi ta 'taħriÄ¡ huwa il-fatt li l-atleti taghna ser ikunu qedin iħejju lilhom innifishom għal eżamijiet MATSEC. Dan jirriżulta fil-ħin mnaqqsa għas-sessjonijiet ta' taħriÄ¡", stqarr Cassar. "Ukoll, il-fatt li Malta hija gżira,  tagħmilha ferm aktar għalja sabiex l-atleti tagħna jikkompetu barra, specjalment meta tqabbel, ma atleti oħra minn pajjizi fl-Ewropa ".

Il-kriterji għall-għażla tat-timijiet għall dawn il-Kampjonati kienu naturallment ibbażati fuq il-kapacitajiet atletiÄ‹i tagħhom,  madankollu, il-coaches taw ħarsa lejn l-attitudni tal-atleti, li juru l-impenn u id-dixxiplina u il-ħegga biex jitgħallmu u jtejbu tagħhom il-ħiliet tagħhom”, tenna Aldo Polidano.

Għalkemm għadhom ta 'età żgħira,  atleti kollha għandhom ammont sostanzjali ta' snin ta’esperjenza. Din l-esperjenza tghin biex jitaħħġru b'attenzjoni Ä‹ara biex jgħatu prestazzjoni tajba.

Fil-frattemp, minn perspettiva ta’ loÄ¡istika, il-Federazzjoni qed tistenna għaxar courts li jistaw jitqedu f’postijiet diversi, skond il-bzonn,  kif ukoll bejn erba mija u tletin shuttlecocks li ser jintuzaw f’fuq minn mija u sebgħin logħhba.

Ix-xiri ta’ dan it- tagħmir kien magħmul possibbli permezz Iskema Tagħmir tal-iSportMalta u għandhom jaslu f'Malta matul l- ewwel Ä¡imgħa ta' Marzu. Fil-frattemp, il-Badminton Malta qed tagħmel arranÄ¡amenti biex jimmarkaw il-courts li ser jigu intuzati fil-Padiljun tal-Basketball gewwa Ta'Qali.

Aktar appoÄ¡Ä¡ inkiseb mill-Federazzjoni Dinjija tal-Badminton li Ä¡enerożament sponsorizzat l-ufficjal u referee ta’ livell dinji għal dawn Kampjonati, is-Sinjura Ivanka Pokorni, mill-Kroazja. Is-Sinjura Pokorni ser tissorvelja l-progress tal-kampjonat bl-assistenza ta’ ufficjali ohra li ser jinħatru eżatt qabel il-bidu tal-logħob.

"Ninsabu sodisfatti bil-mod kif l-affarijiet huma qed jimxu, l-isfida li jmiss tagħna hija dik li nagħqu tim ta 'voluntiera. Dawn ser jkollhom dmirijiet varji, matul il-Kampjonati li jinkludu scorekeeping, line judging kif ukoll xi xogħol iehor li jista jinqala matul dawn il-kampjonati", tenn Chris Spiteri,  President, Badminton Malta. "Peress li l- Kampjonati se isiru matul il-vaganzi tal-iskola tal-Għid, aħna qed nittamaw li n-nies se jkunu jistgħu jagħtu ftit mill-ħin tagħhom. L-atleti li jieħdu sehem f'dawn Kampjonati definittivament se joffru spettaklu sabih u forsi, inkun nistgħu qedin naraw wieħed jew tnejn  mill-aqwa plejers future fl-Ewropa jew saħansitra tad-Dinja".

Il-pubbliku huwa mħeÄ¡Ä¡eÄ¡ li jiÄ¡i u u jagħti l'appoÄ¡Ä¡ lit-timijiet Maltin u jgawdu mill –atmosfera li dan l-isport jagħti.

Dħul huwa b'xejn u programm dettaljat tal-avvenimenti jinstab fuq www.badmintonmalta.org.